Sri Vyasa Puja Celebration


Zaporozhye

December 14th, 2008
From Zaporozhye, the Ukraine
Sent by Gopeshwar Prabhu


Gopeshwar Prabhu leading the programme.

 

Yutheshwari Didi, Kartika Didi, Ishapriya Didi.

 

Gopeshwar Prabhu.

 

 

Swarup Prabhu takes turn to make a short speech.

 

 

Yutheshwari Didi, Gandharva Didi.

 

 

 

 

Yutheshwari Didi and Kanika Didi.

 

 

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | What's New?
Sri Chaitanya Saraswat Math, Russia
http://harekrishna.ru | Email us